Welcome to 26th Annual Conference of AOC 2023

1st Floor, Kirti Manor, Santacruz West

Mumbai - 400054, Maharashtra

+91 9821016642

dr_ajitd@hotmail.com

Faculty

National Faculty

DB Pahlajani Prafulla Kerkar
Satyavan Sharma Milind Phadke
Ajit Desai Hetan Shah
Akshay Mehta Bhavesh Vajifdar
Uday Jadhav Amit Vora
SB Gupta Ameya Udyavar
Anand Rao Anmol Sonawane
Nihar Mehta V T Shah
Sadanand Shetty Nimit Shah
Brian Pinto D F Daruwala
Rajiv Bhagwat Jagdish Parikh
Yash Lokhandwala Jamshed Dalal
G R Kane Sharukh Golwalla

To Participate 26th Annual Conference of Academy of Cardiology